دبیرستان غیردولتی دخترانه شهدای ملی حفاری (دوره اول) اداره آموزش و پرورش ناحیه2 اهواز

ارتباط با کادر مدرسه

 

جهت مشاهده صفحه شخصی مدیر و معاونین آموزشگاه روی نام مورد نظر کلیک کنید.

 

خانم جاسم پور مدیر دبیرستان

 

خانم شباب زاده معاون

خانم سیناپور معاون