دبیرستان غیردولتی دخترانه شهدای ملی حفاری (دوره اول) اداره آموزش و پرورش ناحیه2 اهواز

کتابخانه دبیرستان

کتابخانه آموزشگاه مجهز به بیش از 3000 جلد کتاب درسی و غیردرسی برای استفاده معلمین گرامی و دانش آموزان عزیز می باشد.

کتابخانه