دبیرستان غیردولتی دخترانه شهدای ملی حفاری (دوره اول) اداره آموزش و پرورش ناحیه2 اهواز

مدیریت دبیرستان

سرکار خانم میعاد جاسم پور
دارای مدرک فوق لیسانس ادبیات فارسی