آزمایشگاه علومآزمایشگاه1آز2آزمایشگاه

فعالیت های روز آزمایشگاه

-ادامه مطلب-

زنگ آزمایشگاه

ارائه ی چند آزمایش در زنگ آزمایشگاه


آزمایش تعیین در صد اکسیژن در هوا

آزمایش تشخیص اسید وباز به کمک شناساگر فنل فتالین

آزمایش کوه آتشفشان

آماده سازی لام بافت گیاهی و تنظیم  در میکروسکوپ برای مشاهده دانش آموزان


نظرات خوانندگان
تا کنون هیچ نظری درباره این مطلب ثبت نشده است
نظر جدید
نام*
ایمیل
نظر*

متن تصویر*