آزمایشگاه علومآزمایشگاه1آز2آزمایشگاه

مقایسه ی واکنش پذیری فلزات پایه ی نهم

-ادامه مطلب-

وسایل مورد نیاز: سولفات مس، تیغه روی، نوار منیزیم، میخ آهنی، 3 عدد بشر، مقداری سولفات مس

انجام آزمایش: در هر بشر به مقدار 100 میلی لیتر آب بریزید، سپس به کمک یک پیمانه (مانند قاشق چایخوری) در هر بشر به مقدار مساوی سولفات مس ریخته و آن را حل کنید. حالا در یکی از بشر ها، میخ آهنی، در دیگری تیغه روی و در بشر آخر نوار منیزیم را قرار دهید. برای حدود 2 ساعت یا    بیش تر صبر کنید؛ چه چیزی مشاهده می کنید؟

نتیجه گیری: آهن و تیغه روی دچار خودرگی می شوند و بی رنگ می گردند. در بشری که نوار منیزیم قرار داشته؛ پس از چند دقیقه حباب های گاز به سطح محلول می آیند و منیزیم نیز دچار خوردگی می شود.

اگر بیش تر دقت کنید متوجه می شوید که قطر تیغه روی و میخ آهنی در بخش که با سولفات مس تماس داشته، کم تر شده. شدت و سرعت واکنش در منیزیم بیش تر از روی و آهن استنظرات خوانندگان
تا کنون هیچ نظری درباره این مطلب ثبت نشده است
نظر جدید
نام*
ایمیل
نظر*

متن تصویر*