تزیین کیک خامه ای توسط دانش آموزان

تزیین کیک های خامه ای توسط دانش آموزان

کیک های آماده شده ی 5 گروه بعد از تزیین 

گگ

مسابقه ی پخت کیک نهم یک

گل کاری باغچه ی حیاط مدرسه توسط دانش آموزان هفتم یک وسه

 کاشت نهال گل

بازدید جناب آقای نقیبی از کلاس آشپزی دانش آموزان هشتم 3

دراین کلاس دانش آموزان چندمدل غذا رو درست کردند که شامل اسنک مرغ، اسنک سبزیجات ، کیک مرغ ولازانیا بود . دراین کلاس تمیز بودن وبهداشت کار وهمچنین مزه و تزیین غذا نیز به خوبی رعایت شد.

برگزاری غرفه ی دست ساز در هفته ی پژوهش

خ

دستبند چرم

دستبند چرم کار دانش آموزان نهم 

بافت فرشینه

بافت فرشینه پایه ی هشتم 

آموزش ساخت بدلیجات با فلز برنج

طراحی وساخت سرویس بدلیجات با فلز برنج 

دانش آموزان پایه ی هشتم در جهت آشنایی  کار با فلزات برش زدن و خم کاری و کاربرد فلزاتی مانند طلا ونقره وبرنج در طراحی وساخت سرویس های طلا ونقره وبرنج مانند دستبند وگوشواره و گردنبد آموزش دیدند.

چرم دوزی پایه ی نهم

چرم دوزی